AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS

Potocká 58/7, 62300 Brno tel.: 416 782 646, email: awelektrobrno@seznam.cz

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS
AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. -> EPS - požární systémy

EPS - požární systémy

Elektrická požární signalizace EPS je požárně bezpečnostní zařízení, které včas detekuje požár. Zajistí Vám včasnou evakuaci a rychlý protipožární zásah.

Nutnost instalace systému požární signalizace EPS se řídí legislativními předpisy z oblasti požární ochrany. Dobře navržený a provedený systém elektrické požární signalizace výrazně zvyšuje požární bezpečnost stavby. Včasnou výstrahou již v zárodku požáru chrání lidské zdraví a životy a zabraňuje materiálním škodám.

Moderní systém elektrické požární signalizace EPS také ovládá dalších návazné požárně bezpečnostní zařízení (odvod tepla a kouře, evakuační rozhlas, evakuační výtahy, požární klapky, nouzové osvětlení) a další zařízení jako je vzduchotechnika, otvírání a zavírání dveří, výtahy, eskalátory. Tím vším zajišťuje rychlou a bezpečnou evakuaci osob z ohrožených prostor.

Výše zmíněnýmí funkcemi se systém elektrické požární signalizace EPS stává jedním z nejdůležitějších prvků požárního zabezpečení moderních objektů.

Elektrická požární signalizace EPS vyžaduje pro svoji plnohodnotnou funkci zejména správný projekt a kvalifikovanou montáž, obsluhu i pravidelnou údržbu. Je Vaší zákonnou povinností jako provozovatele, mít na systém elektrické požární signalizace EPS zajištěný provozní servis a provádění pravidelných kontrol, funkčních zkoušek a revizí systému EPS. Jejich četnost  a způsob provádění je dán požadavky legislativy (vyhlášky, normy, zákony), doporučeními v projektu a výrobcem konkrétního systému elektrické požární signalizace EPS.

Dodáváme a instalujeme technologie předních světových výrobců jako jsou : Honeywell ESSER IQ8 Control, Schrack, Zettler TYCO Expert, EATON (Menvier/Cooper), LITES, JOB Detecomat, Algoplus, KFP, Labor Strauss a jiné.

Novinky

Zárukou kvalitního navržení, zpracování, montáže a zprovoznění celé zakázky je dlouholetá zkušenost v daných oborech a vysoká kvalifikovanost, která je neustále zvyšována vzdělávacím programem společnosti, v rámci kterého probíhají školení a semináře, seznamování s novými technologiemi a výrobky daných oborů.

V neposlední řadě je známkou kvality dodávek poskytování nadstandardních záruk na dodané zboží, resp. instalace a technické celky.

Kontakt

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o.

Potocká 7, Brno, 602 00

Mobil: 603 543 184 - Karel Weis

e-mail:  info@awelektrobrno.cz
web: www.awelektrobrno.cz

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies