AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS

Potocká 58/7, 62300 Brno tel.: 416 782 646, email: awelektrobrno@seznam.cz

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS
AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. -> ERO - evakuační rozhlas

ERO - Evakuační a ozvučovací systémy

Evakuační rozhlas a provedení jeho instalace musí odpovídat přísným požadavkům, které jsou definovány v mezinárodní normě EN 60849

Živelná katastrofa, teroristický útok, havárie - to vše jsou situace, kdy v místech s vysokou koncentrací lidí dochází k panice, zraněním i ohrožení života. Mnoho studií prokázalo, že v těchto vypjatých situacích je nejúčinnější právě hlasové předávání instrukcí. V těchto nouzových případech evakuační rozhlas po přijetí poplachového signálu spustí konkrétní evakuační hlášení zcela automaticky, bez zásahu obsluhy.

Evakuační rozhlas můžete samozřejmě využívat také k předávání běžných informací, vysílání reklamních spotů, nebo hudby. Své uplatnění má evakuační rozhlas zejména v nákupních centrech, podnicích, nádražích, letištích, hotelech, stadionech či zábavních parcích.

Ozvučovací systémy a systémy místního rozhlasu jsou používány pro zesilování řeči nebo hudby a jejich směrování do požadovaných prostor. Zvýšení srozumitelnosti nebo hlasitosti akustického signálu je prováděno elektroakustickými prostředky za účelem reprodukce signálu s nejvyšším stupněm kvality poslechu. Používáme zařízení firem: Bosch, Dexon, Esser, Sinaps aj.

Novinky

Zárukou kvalitního navržení, zpracování, montáže a zprovoznění celé zakázky je dlouholetá zkušenost v daných oborech a vysoká kvalifikovanost, která je neustále zvyšována vzdělávacím programem společnosti, v rámci kterého probíhají školení a semináře, seznamování s novými technologiemi a výrobky daných oborů.

V neposlední řadě je známkou kvality dodávek poskytování nadstandardních záruk na dodané zboží, resp. instalace a technické celky.

Kontakt

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o.

Potocká 7, Brno, 602 00

Mobil: 603 543 184 - Karel Weis

e-mail:  info@awelektrobrno.cz
web: www.awelektrobrno.cz

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies