AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS

Potocká 58/7, 62300 Brno tel.: 416 782 646, email: awelektrobrno@seznam.cz

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS
AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. -> Integrace slaboproudých technologií

Integrace slaboproudých technologií – grafická vizualizace

Základní informace o vizualizaci

Předmětem integrace je softwarové řešení pro dálkovou správu, řízení a monitorování integrovaných systémů v objektech s možností rozšíření systému pro další budovy. Jedná se o modulární vícevrstvou aplikaci typu klient/server, která umožňuje snadnou práci z jakéhokoli počítače připojeného do sítě Internet/intranet a vybaveného libovolným webovým prohlížečem. Základními funkcemi systému jsou jednotná centrální dálková správa uživatelů, ovládání a monitorování veškerých integrovaných systémů.

Systémy umožňují zaintegrování následujících technologií:

 • Slaboproudé a bezpečnostní technologie
  • Elektrická požární signalizace
  • Elektronická zabezpečovací signalizace
  • Elektrická kontrola vstupu
  • Kamerové systémy
  • Evakuační rozhlas
 • IT technologie
  • Environment datového centra
  • Stavy UPS
  • Stavy klimatizace
  • Stavy SHZ
 • Silnoproudé technologie
  • Systém nouzového osvětlení
  • Stavy vybraných NN okruhů
  • Ovládání a monitoring EIB (řízení osvětlení)
 • MaR
  • monitorování a ovládání teplot v objektech
  • monitorování stavu VZT, vytápění, chlazení
  • podpora energy managementu

Klíčové vlastnosti integrace

 • Přehledné zobrazení monitorovaného prostoru - monitorovaný prostor je v systému reprezentovaný plány. Na plánech umístěné symboly reprezentují monitorovaná zařízení. Systém umožňuje definovat libovolné množství plánů (podlaží budov, parkoviště apod.).
 • Monitorovaná zařízení - všechna monitorovaná zařízení (kamery, detektory pohybu, otřesu, požáru, tísňová tlačítka …..) jsou v systému reprezentována symboly umístěnými na plánech. Pro každý symbol je možné definovat chybové hlášení (porucha, odstranění poruchy) a stavy v závislosti na skutečně naměřených hodnotách signálů přicházejících od zařízení (odlišené barvou respektive tvarem symbolu). Pro každý stav zařízení je možné definovat následující atributy :
  • chování se symbolu – zvukový signál resp. blikání symbolu v případě, že nastal daný stav zařízení
  • poplach – definování daného stavu jako poplachového, přičemž pro každý poplach je možné určit prioritu poplachu, oprávněnost obsluhy, potvrdit poplach, automatické zobrazení plánu, na kterém nastal poplach a automatické potvrzování poplachu
  • poplachové zprávy – krátkou zprávu zobrazovanou v přehledovém okně poplachů a dva druhy podrobných zpráv zobrazovaných v zvláštním okně s instrukcemi pro obsluhu resp. s podrobnějším popisem stavu, automatické tisknutí plánu a podrobných informací o poplachu
  • výstupy – povelové řetězce, které budou automaticky vyslané na požadované zařízení v případě, že nastal daný stav resp. aktivované manuálně obsluhou (kliknutím myší na symbol zařízení). Tato vlastnost umožňuje na základě signálu zařízení řídit ostatní zařízení systému) např. na základě změny stavu detektoru pohybu aktivovat kameru…)
  • protokol – definování zprávy zapisující se do protokolu na disk počítače spolu s datumem a časem, kdy nastal a s možností on-line výstupu na tiskárnu
 • Grafická lokalizace místa, z kterého přichází hlášení o změně stavu poplachu - v případě, že monitorované zařízení změní stav a nastane poplach, systém může automaticky zobrazit plán, na kterém je umístěný symbol daného zařízení. Symbol změní svou barvu, respektive tvar podle stavu, který nastal, zároveň může blikat a vydávat zvukový signál. V přehledovém okně poplachů se zobrazí poplachová zpráva, na obrazovce se objeví okno s instrukcemi pro obsluhu a s podrobnějším popisem stavu zařízení. Do protokolu událostí se zapíše protokolová zpráva spolu s datem a časem.
 • Prioritní zpracování událostí v reálném čase - poplachové stavy jsou vyhodnocovány podle priority a času vzniku. Systém vyhodnocuje poplach s nejvyšší prioritou v reálném čase. V případě, že nastane víc poplachů se stejnou prioritou, systém je vyhodnocuje podle času, kdy nastaly. Po potvrzení poplachu obsluhou se zobrazí poplach s další nejvyšší prioritou atd. až do potvrzení všech poplachů v systému. Všechny aktuální poplachy jsou zároveň zobrazeny (podle priority a času vzniku) v přehledovém okně poplachů.
 • Protokolování událostí v systému - všechny události, které nastaly v monitorovacím a výstražném systému jsou protokolované zápisem v protokole událostí. Protokol událostí je soubor nepřetržitě zaznamenávaný na disk počítače a na tiskárnu. Zapisuje se popis a druh události, klíčová slova, datum a čas událostí, datum a čas zprávy. Prohlížení, filtrování a tisk protokolů, kterých může být víc, umožňují přehledové okna protokolu.
 • Bezpečnostní parametry systému - všechny významné zásahy do programu jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci. Systém hesel a přístupových práv umožňuje flexibilní nastavení oprávnění na vykonávání různých funkcí nezávisle pro jednotlivé operátory. Je možné definovat seznam operátorů, parametry zobrazovaných oken (např. zda může obsluha změnit velikost oken a jejich umístění na obrazovce). Po přepnutí do režimu monitorování je možné vykonávat jen ty operace, na které má momentálně přihlášený operátor oprávnění. Komunikace mezi programovými moduly v počítačové síti je chráněná šifrováním tak, aby nemohla být zneužita a mnoho dalších funkcí.

Využíváme systémy integrace Alvis, SBI, C4, Tegal.

Novinky

Zárukou kvalitního navržení, zpracování, montáže a zprovoznění celé zakázky je dlouholetá zkušenost v daných oborech a vysoká kvalifikovanost, která je neustále zvyšována vzdělávacím programem společnosti, v rámci kterého probíhají školení a semináře, seznamování s novými technologiemi a výrobky daných oborů.

V neposlední řadě je známkou kvality dodávek poskytování nadstandardních záruk na dodané zboží, resp. instalace a technické celky.

Kontakt

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o.

Potocká 7, Brno, 602 00

Mobil: 603 543 184 - Karel Weis

e-mail:  info@awelektrobrno.cz
web: www.awelektrobrno.cz

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies