AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS

Potocká 58/7, 62300 Brno tel.: 416 782 646, email: awelektrobrno@seznam.cz

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. - zabezpečovací systémy, zabezpečení, alarm, EZS
AW ELEKTRO BRNO, s.r.o. -> SK - strukturované kabeláže

Strukturované kabeláže


Jestliže první lokální počítačové sítě používaly pro své rozvody především koaxiální kabely, dnes již převažuje použití kroucené dvoulinky a optických vláken. Dokonce se časem vyvinula ucelená a dobře propracovaná představa o tom, jak by se takovéto rozvody měly budovat - dnes se prakticky všechny nové síťové rozvody budují podle zásad tzv. „strukturované kabeláže".

Filosofie strukturované kabeláže

S tím, jak lidé postupně získávali zkušenosti s reálným provozem sítí a s budováním nových rozvodů, krystalizovala i jejich představa o tom, jak by se vlastně měly síťové rozvody pro potřeby lokálních počítačových sítí budovat.
K takovým samozřejmostem, jako třeba k požadavku aby uživatelé nezakopávali o vlastní kabelové rozvody, se postupně přidávaly i další požadavky, již mnohem méně samozřejmé. Například požadavek na to, aby kabelové rozvody měly delší životnost, než zařízení která je budou využívat. Zde se totiž přišlo na to, že každé „kopnutí do zdi" je jednak velmi nepříjemné (protože narušuje normální chod organizace, která si rozvody buduje), a také velmi drahé (dnes dokonce dražší, než cena hardwaru, který se k těmto rozvodům připojuje). Proto je maximálně žádoucí, aby síťové rozvody nemusely být brzy předělávány, neboli aby s dostatečnou pravděpodobností přežily i několik očekávaných „obrátek" počítačů a dalších prvků, které k nim budou připojovány. Z tohoto důvodu se nově budované síťové rozvody zcela záměrně předimenzovávají, neboli kvantitativně uzpůsobují několikanásobku toho, co je požadováno již dnes. S tím pak souvisí i snaha zavádět síťové rozvody i do takových místností či částí budovy, kde dnes ještě není žádné připojení požadováno (dochází k důslednému „prokabelovávání" celých objektů).
Dalším výrazným požadavkem je „dělat rozvody pořádně", tak aby se minimalizovalo nebezpečí poruch a závad - čehož se dosahuje používáním kvalitních kabelů, konektorů, zástrček a dalších instalačních prvků, i vhodnými instalačními postupy (například vedením kabelů lištami apod.). Pamatováno by mělo být i na možnosti snadné správy a možnost fungování programových nástrojů pro správu sítě.
Výsledná představa o způsobu budování rozvodů pak dostala označení „strukturovaná kabeláž" (structured cabling). Přívlastek „structured" zde nikoli náhodou připomíná stejný přívlastek u „strukturovaného programování" - to také bylo ucelenou představou o tom, jak budovat rozsáhlejší programy (programové celky), tak aby byly ještě rozumně zvládnutelné, a svým autorům záhy „nespadly na hlavu". A u strukturované kabeláže jde vlastně přesně o to samé.
Další důležitou vlastností strukturované kabeláže je její zamýšlená univerzálnost. Ta vychází z již citovaného konstatování, že „kopnout do zdi je drahé", a tak se snaží eliminovat i to, aby se musely budovat různé samostatné rozvody paralelně - například telefonní rozvody vedle rozvodů pro počítačové sítě, a ještě vedle toho rozvody například pro zabezpečovací zařízení. Filosofie strukturované kabeláže naopak počítá s tím, že její rozvody budou univerzální, a bude možné je využít pro více různých účelů.
Metodika budování strukturované kabeláže je dnes již tak dobře propracovaná, a používané materiály natolik spolehlivé a trvanlivé, že jsme ochotny poskytovat na ně velmi dlouhé záruky - dnes standardně 10 let!
I tento údaj názorně dokládá celkovou filosofii strukturované kabeláže - jestliže se na něco dává záruka 10 let, pak se očekává, že to nejméně oněch 10 let vydrží. Jak dlouho vydrží dnes používané počítače, rozbočovače, směrovače, přepínače a další aktivní prvky?

Topologie strukturované kabeláže

Pro správné pochopení podstaty strukturované kabeláže je dobré si uvědomit, že jde jen o ryze pasivní rozvody. Součástí strukturované kabeláže nejsou ani koncové uzly (typicky uživatelské pracovní stanice), ani nejrůznější servery či aktivní síťové prvky typu rozbočovačů, mostů a směrovačů.
Dále je vhodné si uvědomit, že celková topologie systémů strukturované kabeláže zřejmě je inspirována filosofií Ethernetu a tzv. zborcené páteře (collapsed backbone), ale na druhé straně je natolik univerzální, a může být použita i pro jiné sítě (např. na bázi ATM, FDDI) a jejich kombinace.

Příklad ukazuje obrázek obr. 1: topologie strukturované kabeláže je v zásadě stromovitá. V nejnižších „patrech" jsou použity rozvody na bázi kroucené dvoulinky, a tudíž omezené svým dosahem na 100 metrů. Tyto rozvody jakoby „sbírají" koncové přípojky ve svém dosahu, a „slučují" je do větších celků (v případě klasického Ethernetu běžným rozbočovačem). Z rozvodných míst nejnižší úrovně pak vedou další spoje směrem „nahoru" (tzv. uplinky, typicky z optických vláken) do propojovacích míst vyšších úrovní - zde může být i několik „pater", a v každém z nich se mohou jednotlivé „celky" nižších úrovní slučovat či navzájem propojovat - ať již prostřednictvím mostů, směrovačů, tzv. switchů apod. Vše je přitom záměrně univerzální, tak aby jednotlivá propojovací místa (realizovaná typizovanými rozvodnými skříněmi) bylo možné osadit podle konkrétních potřeb různými aktivním prvky, a vytvořit tak téměř libovolnou logickou topologii počítačové sítě.

Strukturované kabeláže - základní výhody jsou: nadčasovost, vysoká variabilita a existence kvalitních diagnostických přístrojů pro identifikaci případných chyb kabeláže.
Vybrat správné řešení pro komunikační infrastrukturu je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které musí IT manažer nebo síťový specialista učinit. Množství přenášených dat neúprosně roste, každé tři roky se objemy zdesateronásobují. A technologie neustále kráčí kupředu.

obr. 1Nelze tedy brát finance jako jediný faktor, jenž hraje při rozhodování roli. Je třeba vzít v úvahu hlavně budoucí požadavky a rozvoj.
Moderní kabelážní systémy musí být flexibilní a modulární, aby mohly splňovat dlouhodobé potřeby uživatelů. Případný upgrade musí být proveden rychle a jednoduše, bez nutnosti zásadní investice

 

Strukturovaná kabeláž: Strukturovaná kabeláž Vám umožní použít kteroukoliv zásuvku jako ISDN,telefon nebo počítačovou síť. Vše jednoduše a přehledně. Prohození dvoupracovních míst Vám nepřinese žádné potíže. Spolu se zaměstnanci běhemokamžiku přesunete i jejich telefonní linky.Nabízíme Vám vytvoření takovéto sítě na klíč. Vše zahájíme obhlídkouprostorů, doporučíme Vám optimální řešení, vytvoříme přehledný rozpočeta nakonec celou zakázku zrealizujeme.Při realizaci používáme kabely splňující nejpřísnější kritéria a vždy používámenejmodernější měčící přístroje. Při relizaci striktně dodržujeme standardy.To nám umožňuje dávat na námi realizované sítě záruku 10 let.V současné době Vám kromě metalického můžeme nabídnout i propojení optické.
Bezdrátově: Nelze-li z jakéhokoliv důvodu propojit počítače kabely, nabízíme rěšení v podobě bezdrátového spojení na volné frekvenci 2.4GHz o rychlosti 11Mbps
Síťový HW: V naší nabídce naleznete ucelený sortiment síťového HW od společnostiAllied Telesyn/Corega, 3Com, Cisco, BELDEN, Brand-Rex, R&M freenet, OpticalCable, TRITON, MICROTEST (Switche, HUBy, síťové karty,racky a příslušenství, kabely, konektory, nářadí, testery,routery, brány,bezdrátové prvky, atd.)
Správa: Nabízíme správcovství počítačových síťí námi realizovaných, ale i převzetísítí již fungujících.
 
 

Kabel UTP Kabel FTP Kabel STP
Nosným médiem kabeláže je metalické vedení prostřednictvím kabelů, které jsou tvořeny 4 páry kroucených vodičů s přesně definovým metrovým odporem.
CAT 5E V důsledku rychlého rozvoje nových vysokorychlostních protokolů jako např. Gigabit Ethernetu si zákazníci kladou otázku, jak kvalitní kabeláž bude pro tyto aplikace potřeba. Z tohoto důvodu byly v roce 2000 standardy doplněny o novou specifikaci dalších parametrů pro CAT 5.

Vzniklá kategorie je nazývána CAT 5E, třída D+. CAT 5E: specifikována pro kabely a spojovací hardware do 100 MHz s přenosovou rychlostí až 100 Mb/s, přidány nové parametry příklad aplikací: Gigabit Ethernet.
CAT 6 V současné době se pracuje na specifikacích pro CAT 6, tato kategorie bude proměřována až do 250MHz. Testované parametry jsou shodné s CAT 5E. Pracovní rozsah je 200 MHz.Řada datových kabelů, plně vyhovuje posledním normám pro CAT 6.
 
Novinky

Zárukou kvalitního navržení, zpracování, montáže a zprovoznění celé zakázky je dlouholetá zkušenost v daných oborech a vysoká kvalifikovanost, která je neustále zvyšována vzdělávacím programem společnosti, v rámci kterého probíhají školení a semináře, seznamování s novými technologiemi a výrobky daných oborů.

V neposlední řadě je známkou kvality dodávek poskytování nadstandardních záruk na dodané zboží, resp. instalace a technické celky.

Kontakt

AW ELEKTRO BRNO, s.r.o.

Potocká 7, Brno, 602 00

Mobil: 603 543 184 - Karel Weis

e-mail:  info@awelektrobrno.cz
web: www.awelektrobrno.cz

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies